Ние управляваме качеството- ISO 9001:2015

Компанията е ориентирана към по- добра удовлетвореност на клиентите и повишена ефективност на работата.

През месец Февруари 2021 г. “Стройснаб БГ” ООД защити своята система за осигуряване на качеството и получи от Bureau Veritas Certification своя сертификат съгласно най-новата ревизия на стандарта EN ISO 9001:2015, влязла в сила от 2015 г. Сертифициращият одит по EN ISO 9001:2015 за осигуряване на качеството премина успешно и без повдигнати несъответствия.

Интегрираната система за управление, поддържана и развивана от организацията, е гаранция за нейната способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимата нормативна уредба, да се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване.

Системата за управление на качеството обхваща всички процеси и дейности на компанията. Нашите високо мотивирани и опитни професионалисти се фокусират върху процесите и са ангажирани с предоставянето на услуги с най-високо качество.

 

Certificate BG001717_Bg

Certificate BG001717_Eng

 

 

 

СПОДЕЛИ: