Сравнителна таблица на пречиствателни станции

Модел ПСОВ Кол-во условни ползватели Залпово изливане , л Количество пречистена вода, Потребление на ел.енергия, кВт/денонощие Тегло, кг. Габаритни размери, м
м3/денонощие дължина широчина височина
ТОПАС 5 5 220 1 1,5 230 1,1 1,2 2,5
ТОПАС 5 Long 5 220 1 1,5 280 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 5 Пр 5 220 1 1,6 240 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 5 Long Пр 5 220 1 1,6 290 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 8 8 440 1,5 1,5 280 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 8 Long 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 1,6 290 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Long Пр 8 440 1,5 1,6 360 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 10 10 760 2 2 355 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 Long 10 760 2 2 425 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Ус 10 760 2 2 470 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 10 Пр 10 760 2 2,1 365 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 10 Long Пр 10 760 2 2,1 435 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Пр Ус 10 760 2 2,1 480 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 15 850 3 2,9 370 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 15 Long 15 850 3 2,9 435 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long Ус 15 850 3 2,9 520 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 Пр 15 850 3 3,2 380 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 15 Long Пр 15 850 3 3,2 445 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long ПрУс 15 850 3 3,2 530 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 20 20 1000 4 2,9 620 2,25 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long 20 1000 4 2,9 670 2,25 1,7 3
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4 3,2 630 2,16 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long Пр 20 1000 4 3,2 680 2,16 1,7 3
ТОПАС 30 30 1200 6 3,6 760 2,25 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long 30 1200 6 3,6 810 2,25 2,2 3
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6 4,1 770 2,16 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long Пр 30 1200 6 4,1 820 2,16 2,2 3
ТОПАС 40 40 1300 7 5,8 890 2,25 2,2 3
ТОПАС 40 Пр 40 1300 7 6,3 900 2,16 2,2 3
ТОПАС 50 50 1500 9 7,2 1160 3,25 2,2 3
ТОПАС 50 Пр 50 1500 9 8 1170 3,16 2,2 3
ТОПАС 75 75 2250 12 10,8 1470 4,25 2,2 3
ТОПАС 75 Пр 75 2250 12 11,8 1490 4,16 2,2 3
ТОПАС 100 100 3000 16 14,4 2000 3,25 4 3
ТОПАС 100 Пр 100 3000 16 15,7 2030 3,16 4 3
ТОПАС 150 150 4500 24 21,6 2940 4,25 4 3
ТОПАС 150 Пр 150 4500 24 23,6 2980 4,16 4 3